Zaterdag 18 januari 2020

Ensemble-dag met Nico van der Meel

Op het Stemlokaal zijn over het algemeen zangers solistisch te horen. Daarnaast zingen de meeste zangers in Nederland in groepsverband, in koren, groot of klein, waarbij je met velen een partij zingt en de dirigent de leidende rol heeft. Daartussen in zitten de kleine ensembles, waarin ieder zijn eigen partij zingt, en je met elkaar tot een geheel moet komen, meestal zonder een dirigent die bepaalt hoe het moet. Een aparte tak van sport.

Op zaterdag 18 januari organiseren we een dag voor zang-ensembles. Ensembles, duetten, terzetten en kwartetten kwintetten, kunnen zich opgeven om gecoacht te worden door Nico van der Meel. Charlie Bo Meijering zal, indien nodig, die dag op de piano begeleiden.

De tenor Nico van der Meel is bij menig Bach-liefhebber bekend als begenadigd Evangelist. Daarnaast heeft hij een internationale carrière gemaakt met repertoire uit de 16de tot de 20ste eeuw, van opera tot liedkunst. Dirigeren, doceren en coachen heeft altijd deel uitgemaakt van zijn uiteenlopende activiteiten. Kijk voor meer informatie op zijn website.


Er wordt gewerkt aan diverse aspecten van ensemble-zingen, zoals:

  • De onderlinge interactie, met speciale aandacht voor de ademhaling.
  • Het vlechten van stemmen of juist het laten botsen en oplossen; het imiteren van stemmen; het ondersteunen van stemmen, enz. enz. al naar gelang de muziek verlangt.
  • Stemmen dynamisch op elkaar afstemmen en naar elkaar kleuren.
  • Samen een artistieke eenheid zoeken die recht doet aan tekst en muziek.

De opzet is een Masterclass-formule, waarbij alle ensembles de gehele masterclass bijwonen, omdat het luisteren naar elkaar en naar wat de inbreng van Nico teweegbrengt alleen al zeer waardevol en leerzaam is.

Voor ieder ensemble is een half uur lestijd uitgetrokken. Om 16.00 wordt de dag afgesloten met een concert, waarbij publiek van harte welkom is.

Voor: duetten, terzetten en kwartetten, kwintetten.

Het repertoire is vrij te kiezen. Het kan met pianobegeleiding (Charlie) maar mag ook a capella zijn, maximaal 5 minuten.

PROGRAMMA van de dag

Vanaf 10.30: inloop

11.00 – 12.30: 3 ensembles gaan aan het werk
12.30 – 13.00: pauze
13.00 – 14.30: 3 ensembles gaan aan het werk
14.30 – 14.45: pauze
14.45 – 15.45: 2 ensembles gaan aan het werk
15.45 – 16.00: pauze
16.00: Concert

De locatie waar de dag wordt gehouden is Parnassos Cultuurcentrum, Kruisstraat 201, Utrecht.

De kosten voor deelname zijn: €100 voor duo’s, €120 voor terzetten, €140 voor kwartetten en kwintetten