Voor de toehoorder

Geen zanger kan (lang) zonder publiek.

Het publiek van het Stemlokaal komt voor vocale muziek, gezongen door goede amateurs of beginnende professionals. Het is geïnteresseerd in wat zangers met die muziek doen.

Zangers zelf zijn natuurlijk ook benieuwd naar wat er allemaal gebeurt in Utrecht en op welk niveau. En zoeken naar mogelijkheden om met anderen muziek te maken.

We willen nadrukkelijk voor dat laatste ook een podium zijn. Dus tijdens de pauze, en ook na afloop bij de borrel is er volop gelegenheid om andere muziekliefhebbers te ontmoeten en te spreken.

Je kunt solozang horen of kleine groepen (we leggen de grens bij 16 personen), al of niet begeleid door een pianist.

Je bent welkom om 14:30 voor koffie, thee en andere drankjes, om 15:00 begint het concert. Borrel na afloop.

Kosten: €5


Logo Stemlokaal minimaal